Intakegesprek
Wanneer je besluit om het coachingstraject in te gaan, volgt er een intakegesprek. Hierbij ben je samen met jouw kind aanwezig. Voorafgaand aan dat gesprek ontvang je een intake-formulier.

Observatie
Om een beter beeld te krijgen van de situatie kan het zijn dat wij adviseren tot een observatie, bijvoorbeeld in de thuissituatie, op school of op de sportclub. Dit kan zowel voorafgaand aan de sessies, als tussentijds plaatsvinden. Gemiddeld duurt een observatie 90 minuten. In overleg is een kortere of langere observatie van bijvoorbeeld een dagdeel of dag ook mogelijk.

Studioplan
Studio Zooo werkt vanuit een studioplan. Het plan bevat algemene gegevens en beschrijft de beginsituatie, de hulpvraag, het plan van aanpak en gemaakte afspraken. Het studioplan moet altijd vooraf worden ondertekend door ouder(s) of verzorger(s). Het studioplan is een levendig document en wordt voor ieder kind apart opgesteld en tussentijds bijgesteld indien blijkt dat dit nodig is. Mochten het grote wijzigingen betreffen, dan worden jullie als ouder(s) of verzorger(s) hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Sessies
De eerste sessie staat altijd in het teken van kennismaken en bouwen aan een vertrouwensrelatie. Alleen wanneer een jongeren zich veilig en vertrouwd voelt zal het open staan voor coaching en zichzelf durven uiten. Hierna volgen de sessies waarin aandacht zal zijn voor de hulpvraag, zoals omschreven in het studioplan.  

Hoeveel begeleidingssessies er nodig zijn is situatieafhankelijk. Vooraf wordt er wel een inschatting gemaakt. Een gemiddeld traject omvat ongeveer zes sessies, waarna er een evaluatie volgt met ouder(s) en de jongere. In sommige gevallen sluit de jongere niet aan bij deze evaluatie. De plaats en frequentie van de sessies worden in overleg bepaald. Studio Zooo kan op locatie komen, maar heeft ook de mogelijkheid voor ontvangst in de studio. Er is echter geen wachtruimte voor ouders beschikbaar.

Evaluatiegesprek
Tijdens het evaluatiegesprek worden het begeleidingstraject en de voortgang van je kind besproken. Er wordt tijdens het gesprek besloten of het traject wordt afgerond of verlengd. Wanneer je er voor kiest om verder te gaan, wordt bekeken of het plan van aanpak nog volstaat. Indien nodig zal het studioplan worden bijgesteld. Vooraf zal er weer een inschatting worden gemaakt van het aantal vervolgsessies, waarna er altijd opnieuw een evaluatie volgt. 

Anders
Naast bovengenoemde opties kan er op ieder gewenst moment een tussentijdse evaluatie, telefonisch overleg of contact met derden plaatsvinden. Op verzoek wordt er na afloop van het traject een schriftelijk verslag opgesteld. Ook is het mogelijk om na een x aantal sessies opnieuw een observatie aan te vragen.

N.B.
Mocht tijdens het coachen blijken dat jouw kind in onze optiek andere gespecialiseerde hulp nodig heeft bijvoorbeeld een psycholoog, dan zullen wij u daarover informeren en indien noodzakelijk verwijzen. Wanneer je als ouder(s) of verzorger(s) een diagnose gesteld wilt hebben voor jouw kind (zowel voor gedragsstoornissen als leerproblemen) moeten wij jullie ook doorverwijzen. Studio Zooo is er alleen voor het geven extra begeleiding, niet voor het vaststellen van een diagnose en etikettering.

×

Welkom!

Klik op ons logo hieronder en stel je vraag.

× Hoe kan ik je helpen?